Giỏ hàng của bạn

Số sản phẩm 0

Tổng tiền 0 VND

Xem giỏ hàng

Hổ trợ trực tuyến

ĐỨC NHƠN

ĐỨC NHƠN - 0979.043.783 0915.540.973

Module tin tức 2

Dịch vụ hot

Quảng cáo 1

Quảng cáo 2

Quảng cáo 3

Thống kê

Đang online 23
Hôm nay 29
Hôm qua 27
Trong tuần 75
Trong tháng 474
Tổng cộng 2,950

Đài nghe giảng Pháp Bannixing D69, D70

Giá : 150,000 VND

Nghe đài FM, 1 đầu thẻ nhớ, 1 đầu đọc USB. Nghe Ca nhạc, nghe Phật Pháp rất phù hợp. Có chế độ Repeat ( chọn nghe 1 bài). 1 Pin. Tặng thêm một cục sạc.

Đài nghe giảng Pháp, Đài FM.
- 150k/chiếc ; 290K/2 chiếc ; 420k/3chiếc; 690k/5chiếc; 1.350k / 10 chiếc
- 120k/Thẻ nhớ 8GB (có 972 bài); 350k/3thẻ ; 580k/5 thẻ ; 1.150k/ 10 thẻ
- HOTLINE : 0979.043.783 - 0915.540.973
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CON ĐƯỜNG TIẾP CẬN GIÁO LÝ PHẬT PHÁP NHANH - HIỆU QUẢ
-------------------------------------------------------------------------------------------------
BÀI SỐ TÊN BÀI
1 66 Câu phật học 
2 14 Điều răn của Phật
314 NIỆM PHẬT 4 CHỮ
3 A Di Đà Phật (60 Phút)
4 A Di Đà Phật – Thích Trí Thoát
5 A Di Đà Phật – Tịnh Thất Quan Âm
6 A Di Đà Phật (hai giọng)
7 A Di Đà Phật ( Sư bà niệm chậm)
8 A Di Đà Phật ( Sư Bà)
9 A Di Đà Phật ( Sư bà chùa Ngòi Hà Đông)
10 A Di Đà Phật (niệm chậm 1)
11 A Di Đà Phật (niệm chậm 2)
12 A Di Đà Phật- Đạo Tràng Phước Ngọc
13 A Di Đà Phật (nhạc niệm rất hay)
14 A Di Đà Phật – Cư Sĩ Diệu Âm
1521 NIỆM PHẬT 6 CHỮ
15 Nam Mô A Di Đà Phật (nhạc rất hay)
16 Nam Mô A Di Đà Phật ( Sư Bà rất rõ)
17 Nam Mô A Di Đà Phật ( tốp ca)
18 Nam Mô A Di Đà Phật (hợp ca)
19 Nam Mô A Di Đà Phật – Thanh Hùng
20 Nam Mô A Di Đà Phật – Thích Trí Thoát
21 Nam Mô A Di Đà Phật (tiếng Hoa)
22 30 NIỆM CÁC DANH HIỆU PHẬT
22 Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm
23 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
24 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
25 Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm 
26 Sám Nguyện – Thiên Mỹ
27 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát (nhạc hay)
28 Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật
29 Niệm Phật tổng hợp (nhóm rất hay)
30 Hồi hướng
3157 
CÁC BÀI NIỆM THẦN CHÚ
31 Chú đại bi – Thích Trí Thoát
32 Chú đại bi ( kinh Vu Lan Bồn – Sư Bà)
33 Chú đại bi tiếng phạn
34 Chú đại bi – chú tiểu
35 Chú đại bi tiếng Phạn 1
36 Lục tự đại minh chân ngôn
37 OmMaNiPadMeHum 1
38 OmMaNiPadMeHum 2
39 Chú đại bi- Đạt Ma Sư Tổ
40 Chú Lăng Nghiêm – Thích Trí Thoát
41 Thần chú lục độ mẫu cứu khổ cứu nạn
42 Thất phật diệt tội chân ngôn
43 Quan âm thập diên chú
44 Thần chú Kim Cang tát đỏa thanh tịnh tiêu trừ nghiệp chướng
45 Thần chú Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát
46 Như Ý Bảo Luân Vương Đà La Ni
47 Dược Sư Tâm Chú ( Tiếng Phạn)
48 Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú
49 Chú Tỳ Lô Giá Na Phật
50 Liên Hoa Sinh Tâm Chú
51 Thần chú giải thoát (Tây Tạng)
52 Chuẩn Đề Thần Chú (tiếng Phạn)
53 Đại cát tường thiên nữ chú (tiếng Phạn)
54 Vãng Sanh thần chú
55 Như Lai Thần Chú
56 Thần Chú Dược Sư
57 Công Đức Bảo Sơn thần Chú
58-99 Khuyên người niệm phật- Cư sỹ Diệu Âm
100147 Thiện căn phúc đức nhân duyên Cư sỹ Diệu Âm
148168 Hiểu về trái tim
169191 Cuộc đời Đức Phật
192221 Hỏi đáp trợ niệm khi lâm chung-HT.Tịnh Không
222238 Pháp môn niệm Phật-HT. Trí Đức
239269 Thượng Tọa Thích Viên Trí
239 Niệm Phật Đại Chúng
240 Hô kệ Niệm Phật
241 Hồi Hướng Tịnh Tọa
242 Mục Đích Học Phật
243 Tìm Chốn Tu Thân
244 Quay về nương tựa
245 Năm nguyên tắc đạo đức căn bản
246 Con đường giác ngộ 01
247 Con đường giác ngộ 02
248 Lễ Phật và Cầu An
249 Thờ Phật, Lạy Phật, Cúng Phật
250 Bổn Phận Người Phật Tử 01
251 Bổn Phận Người Phật Tử 02
252 Ai làm chủ chính ta ? - phần 1 
253 Ai làm chủ chính ta? - Phần 2 
254 Tứ vô lượng tâm 01
255 Tứ vô lượng tâm 02
256 Quy luật nhân quả
257 Ý nghĩa và giá trị của Pháp Môn Tịnh Độ
258 Lục Hòa
259 Mười Hạnh Phổ Hiền
260 Thực hành Hạnh Quán Âm
261 Công Ơn Cha Mẹ
262 Khổ là gì?
263 Tại sao chúng ta khổ 01 ?
264 Tại sao chúng ta khổ 02 ?
265 Giải thoát khổ đau
266 Con đường diệt khổ phần 1
267 Con đường diệt khổ phần 2
268 Tứ Niệm Xứ 01
269 Tứ Niệm Xứ 02
270291 Công ơn cha mẹ
292354 Phương pháp dưỡng sinh – Thầy Tuệ Hải
355362 Hương Sen Vạn Đức - HT. Trí Tịnh
363 392 Đường về cực lạc - HT. Trí Tịnh
393398 Hương quê cực lạc HT. Thiền Tâm
399405 Khai thị HT. Tuyên Hóa
406417 Sư Tổ Liên Trì Cảnh Sách 
418421 Thầy Thích Chân Tính
419498 HT. Tịnh Không
499 Thầy Thích Thiện Thuận
500501 Thầy Thích Trí Chơn
502584 Kinh nghiệm niệm phật các vị tổ
585588 Liễu Phầm Tứ Huấn
589604 Niệm Phật thập yếu – HT. Thiền Tâm
605616 Cẩm nang tu đạo
617635 Đường mây trên đất Hoa – HT. Hư Vân
636 Đạo Phật và tuổi trẻ - Thích Nhật Từ
637642 Nhân quả công bằng – Thích Chân Quang
643656 Giảng kinh A Di Đà – HT.Tuyên Hóa
657666 Giảng kinh Vô Lượng Thọ - HT.Tịnh Không
667717 Giảng kinh Địa Tạng – HT.Tuyên Hóa
718727 Kinh địa tạng – HT. Trí Tịnh
728755 Giảng Kinh Lăng Nghiêm – HT.Tuyên Hóa
756 768 Giảng kinh Bát nhã Ba La Mật Đa
769780 Giảng kinh Phổ Môn – HT.Tuyên Hóa
781802 Giảng Chú Lăng Nghiêm & 50 Hiện tượng ấm ma – HT.Tuyên Hóa
803808 Giảng giải Chú Đại Bi – HT.Tuyên Hóa
809 Đọc chú đại bi (21 biến)
810827 HOA MẶT TRỜI & PHẬT PHÁP NHIỆM MÀU
810 Hoa Mặt Trời Kỳ 1 – BS. Đỗ Hồng Ngọc
811 Hoa Mặt Trời Kỳ 3- TS. Nguyễn Mạnh Hùng
812 Hoa Mặt Trời Kỳ 5- Luật Sư Lê Thanh Sơn
813 Hoa Mặt Trời Kỳ 2- Diễn viên Việt Trinh
814 Phật Pháp nhiệm màu kỳ 6-GĐ Tôn Hoa Sen1
815 Phật Pháp nhiệm màu kỳ 6-GĐ Tôn Hoa Sen2
816 PPNM kỳ 3 – Ptử.Lê Nam ( (Tịnh Long)
817 PPNM kỳ 4 – P.tử Nguyễn Hoàng Trọng
818 PPNM kỳ 12 –Ptử . Hồ Thị Quyến(Diệu Minh)
819 PPNM kỳ 14- Lương Tấn Chung (Chúc Giác)
820 PPNM kỳ 16- Ptử. Tịnh Tín
821 PPNM kỳ 24- Ptử. Thanh Thường Phong
822 PPNM kỳ 26- Ca Sĩ Nguyễn Đức
823 PPNM kỳ 31- Ptử . Nhật Trung
824 PPNM kỳ 33 - P tử. Nguyễn Tấn Thành
825 PPNM kỳ 34 – Lỗ Văn Thịnh(Tịnh Thịnh)
826 PPNM kỳ 35 – P Tử. Tịnh Quý
827 Sự Nhiệm màu của Phật Pháp
828 Chuyện lạ thế kỷ 21- Thích Giác Hạnh
829 Sau khi chết Vong hồn đi về đâu T. Giác Hạnh
TỤNG KINH
830839 Kinh Địa Tạng – Thầy Thích Trí Thoát
840 Kinh A Di Đà - Thầy Thích Trí Thoát
841 Kinh Dược Sư - Thầy Thích Trí Thoát
842 Kinh Bát Nhã
843 Kinh Vô Lượng Thọ- Thầy Thích Trí Thoát
844 Kinh Vu Lan- Thầy Thích Trí Thoát
845-846 Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu- Thích Thông Lai
847 874 Kinh Diệu pháp Liên Hoa - Thích Trí Thoát
875 Kinh Thiện ác nhân quả (đọc)-Tú Trinh
876881 Mục liên sám pháp- Thanh sĩ Huệ Duyên
882 Kinh bổn môn pháp hoa
883 Kinh phổ môn - Thầy Thích Trí Thoát
884887 Kinh Từ bi thủy sám - Thanh sĩ Huệ Duyên
888 Kinh đại bi sám pháp- Thích Nguyên An
889 Kinh Tám Điều
890 48 Đại nguyện Phật A Di Đà- Thích Trí Thoát
891 Sám Nguyện – TT. Tịnh Quang
892-894 Là Phật Tử
895-897 Tình đạo Phật-Thích Huệ Duyên
CA NHẠC CHỌN LỌC
898 Nguyện Hương
899 Đảnh Lễ Tam Bảo
900 Tán Hương
901 Phát Nguyện Trì Kinh Phổ Môn
902 Tán dương giáo pháp
903 Trường ca Kinh A Di Đà ( nhóm)
904 Chú Vãng Sinh (nhóm)
905 Bát Nhã Tâm Kinh
906 Niệm Phật tổng hợp ( nhóm)
907 Quê hương cực lạc
908 Lạy Phật Dược sư – Nguyễn Đức
909 Xin cho con niềm tin- Quỳnh Giang
910 Phật là ánh từ quang
911 Chắp tay niệm Phật
912 Đạo Tràng Tịnh Độ
913 Ăn Chay
914 Hôm nay về đây
915 Nhạc Thiền
916 Đời tăng lữ
917 Đạo Tràng Tịnh Độ- CHP Thục Hiền
918 Lạy Phật Quan Âm
919 Phật đang trong ta
920 Trăng tròn tháng 4
921 Xin đừng sát sinh
922 Giấc mơ tự tại( nhạc hoa)- Hùng Thanh
923 Lạy Phật Quan Âm – Thùy Trang
924 Cửa Phật Từ Bi
925 Mẹ Từ Bi
926 Niềm An Vui
927 Ai bảo ăn chay là khổ
928 Tình Pháp Duyên Tăng
929 Nhạc Thiền
930 Phật Về 
931 Lạy Phật xin sám hối
932 Ánh Đạo Vàng
933 Quyết về Tây Phương
934 Chú Đại Bi (phiên âm tiếng việt)
935 Vu Lan Nhớ Mẹ
936 Nhạc Thiền
937 Nhớ mãi ơn Thầy
938 Pháp Môn Tịnh Độ - Châu Thanh
939 Dưới Đài Sen – Thích Đức Tuệ
940 Kính Lễ Phật A Di Đà-Thùy Dương
941 Mừng Ngày Phật Đản – Vương Long
942 Nước mắt của mẹ - Châu Khai Phong
943 Đạo Phật – Quang Lộc
944 Nhành Dương Cứu Khổ- Quang Lê
945 Lạy Mẹ Con Đi
946 Nhạc niệm phật (tiếng Hoa)
947 Ơn Thầy
948 Nhạc Thiền Phật Giáo
949 Gặp mẹ trong mơ
950 Bông Hồng cài áo- Khánh Ly
951 Giấc mơ Tinh Độ
952 Nhành Dương cứu khổ - Thùy Dương
953 Quan Âm đại nguyện – Thanh Tuyền
954 Nhành Dương cứu khổ - Thanh Ngân
955 Về nguồn yêu thương
956 Dâng Hoa – Thùy Dương
957 Con Theo cha Di đà – Tâm An
958 Lạy mẹ Quan Âm – Như Hoa
959 Nhớ Mong Thầy- Tâm Nguyện
960 Phóng Sanh – Tâm Nguyện(Ngọc Cường)
961 Phật Đang Trong Ta – Tơ Hồng,Minh Béo,Châu Thanh
962 Xin đừng bỏ con mẹ ơi ! – Bé Bảo An
963 Tim mẹ nơi đâu (tân cổ) – Ngọc Huyền Châu
964 Nhật ký của mẹ - Hiền Thục
965 Má Ơi ! – Xuân Hòa ( Ca sỹ Mù đường phố)
966 Biết bao giờ - Quách Tuấn Du
967 Một kiếp người – Nguyễn Đức
968 Nhân Duyên – Quách Tuấn Du
969 Về chùa sám hối - Quách Tuấn Du
970 Xin thành tâm xám hối – Nguyễn Đức
971 Gặp mẹ trong mơ (tiếng trung) – Cậu bé mồ côi
972 Thành tâm sám hối – NSƯT Thanh Ngân
----------------------------------------------------------------------
Chuyên cung cấp Thẻ nhớ và Đài nghe Pháp:
- Phật tử Thiện Tâm, Căn hộ 902, tòa nhà HH3C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
- ĐT: 0915.540.973 – 0979.043.783

NƯỚC RỬA CHÉN BÁT

Địa chỉ: Căn hộ 902, tòa nhà HH3C, KĐT Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0979.043.783 - 0915.540.973

Email: Thichthientam996@gmail.com